Добре дошли на Интернет сайта www.stroi-sped.com! Ако продължите да разглеждате и използвате този сайт, вие се съгласявате да спазватe следните правила и условия. Ако не сте съгласни с всяка част от тези правила и условия, моля напуснете този сайт. Настоящият документ съдържа общите условия, съгласно които Строй-Спед АД предоставя продукти и услуги на потребителите си посредством Интернет сайта www.stroi-sped.com, наричан за кратко Сайта. Тези условия важат за всички потребители, които посещават сайта, без изключения. Този сайт използва бисквитки, за да следи за предпочитанията на потребителите. Информацията, която се събира и съхранява, може да включва: датата, часа и продължителността на посещението, вида на браузъра и версията на операционната система, доставчикът на Интернет и местоположението на потребителя.

Авторски и сродни права

Строй-Спед АД, като създател и собственик на Интернет сайта www.stroi-sped.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на този сайт при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този Интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите, продуктите и услугите в този сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на Строй-Спед АД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с доставчиците на представяните услуги и нищо в този сайт не може да ги промени. Също така Строй-Спед АД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, продуктите или услугите на този сайт. Строй-Спед АД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, продукти, услуги и техните цени. Някои от публикуваните материали може да не са актуални, като Строй-Спед АД не носи отговорност непременно да ги актуализира. Някои продукти и услуги на този сайт може да не се предлагат и да не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти и услуги се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

Този сайт, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт. В случай , че в следствие на използването на този сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване, вие поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Информация от потребителите

Строй-Спед АД не желае да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на авторски и сродни права. Работата с личната информация, която вие доброволно и по желание можете да изпратите до този сайт с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

Този сайт използва личната информация с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да ви предостави услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти и др. Сайтът използва „cookies“ за ваше удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката. Строй-Спед АД е регистриран администратор на лични данни и не продава, не отдава под наем или по какъвто и да е друг начин изпратената от вас лична информация на трети страни.

Връзки към други сайтове, собственост на трети страни

Наличните връзки (линкове) от този сайт към други сайтове, които са собственост на трети страни, са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези връзки, вие ще напуснете този сайт.Строй-Спед АД не контролира сайтовете на третите страни и не поема никаква отговорност за тяхното съдържание. Строй-Спед АД по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск. Съветваме ви да се запознаете с условията за ползване на тези сайтове, собственост на трети страни.

Връзки към този сайт

Вие можете да създавате връзки към този сайт от други сайтове, но само след като приемете условията за ползване на този сайт. Ако потребител постави връзка на друг сайт, водещ към този сайт с невярна, обидна, увреждаща доброто име, клеветническа или друга дискредитираща информация,  Строй-Спед АД ще търси отговорност от лицето, което е публикувало информацията по законово установения ред.

Промяна на цени на продукти и услуги

Строй-Спед АД има правото да променя цените и условията за своите продукти и услуги по свое усмотрение, по всяко време и без да дължи предварително уведомяване на потребителите на този сайт. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по времето на сключване на договора. Строй-Спед АД има правото да откаже без обяснение изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, изплатени от него, ако има такива.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти и услуги, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, като са притежание на техните собственици.

Общи бележки

Строй-Спед АД може да променя настоящите правила и условия за ползване на този сайт по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. Ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента правила и условия, защото те са обвързващи за вас, ако използвате този сайт.

Последна актуализация: ноември 2014.